Hellevoetsluis Kickersbloem

Het project in Hellevoetsluis omvat een programma van enkel bedrijvigheid. Goede bereikbaarheid wordt gegarandeerd met de aanleg van een nieuwe randweg over het kanaal, en de ontwikkelaar staat met de grond in handen te popelen om te beginnen.
Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door het kanaal. Hier liggen de velden waar we de grootste kavels zien komen. Goed bereikbaar via de centrale entree met de watersingel en dubbele bomenrij. Aan de zuidzijde ontwerpen we de ontsluiting fijnmaziger, rond velden die contact maken met de kreek via groene wiggen. Hier kunnen kleinere bedrijven zich vestigen, in een lagere dichtheid en met een huisvesting die qua architectuur hoogstaander is dan de noordzijde. Hiermee proberen we een overgang te maken naar de woningen aan het lint, ten overzijde van de kreek.


De hoofdentrees zijn breed, met gescheiden fietspaden, ruime groenstroken en bomen. Centraal liggen grote waterplassen langs de oost-west entree. Binnenstraten hebben een relatief smal profiel om een hoog percentage uitgeefbaar te kunnen realiseren.
Belangrijke kaveleisen worden gesteld door zogenaamde kavelpaspoorten. Deze geven regels voor rooilijnen, parkeermogelijkheden, beplantingsoorten, erfafscheidingen etcetera. Op drie bijzondere plekken in het plan vragen we extra inspanning van de architect, dit zijn de specials die Kickersbloem 3 moet krijgen.

 

 Ligging KB3

-> Ligging locatie in Hellevoetsluis

 

Profiel hoofdentree

-> Profiel hoofdentree Kickerbloem

 

kavelpaspoort special

 

-> Kavelpaspoort van één van de specials

 

Z:StedelijkHS 09-15 Hellevoetsluis Kickersbloem III�6 illustr

 

-> Plankaart

 

 

Projectgegevens:

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan

Looptijd: 2012-2013

Samenwerking project: met Bosch Slabbers en Urbis Bureau voor Stadsontwerp. In opdracht van de Gemeente Hellevoetsluis en Kickersvoet BV