Amsterdam D- en E-buurt Bijlmermeer

Tussen Diemen en de Bijlmermeer ligt de Daalwijkdreef die, zoals veel hoofdwegen in de Bijlmer, ooit op hoogte is aangelegd. Aan de Bijlmerzijde grenzen de D- en E-buurt, buurten die in aanmerking komen voor herontwikkeling. Deze herontwikkeling vormt onderdeel van het Finale Plan. In dit plan wordt uitgegaan van de sloop van een groot deel van de flats. In de D-buurt wordt alleen flat Daalwijk gehandhaafd en in de E-buurt Echtenstein. Voor de nieuwbouwlocaties wordt naar verschillende woonmilieus gestreefd. De hoofdstructuur van de vernieuwing krijgt vorm door de aanleg van brede groene banen.

De planvorming voor de D- en E-buurt kwam onder druk te staan door de crisis en nieuwe inzichten omtrent de omgang met de hoge Dreef. Vanaf deze fase heb ik in dienst bij Urbis aan het nieuwe plan gewerkt. Onderdeel daarvan vormde het uitzoeken of de Dreef verlaagd kon worden, wat de relatie met de Dreef zou moeten zijn, en welk woonmilieu in deze tijd het beste aanslaat.

Zowel in de D als E-buurt bleek het verlagen van de Dreef niet rendabel. De variant met oplopend maaiveld werd door ons als alternatief bedacht en bleek de meest geliefde optie. In dit plan krijgt de Daalwijkdreef weer een smoel zonder achterkanten. In de D-buurt wordt een centrale groene ruimte gemaakt. Wanden worden gevormd door enerzijds rijwoningen, en aan de andere zijde ‘specials’. In de E-buurt sluit de structuur aan op de omliggende groene banen. Op het grensvlak van de oude en de nieuwe E-buurt krijgt de straat (de Egoli) een breder groen profiel met bomen, en ‘specials’ flankeren dit groen. In de tussenstraten ontstaat een spannend beeld van oplopende rijwoningen naar de Dreef.

Zie ook de website van de vernieuwing: www.vernieuwdebijlmer.nl en www.urbis.nl

onderzochte varianten

 

Maquette D-buurt

 

-> Maquette D-buurt

D-buurt, profiel hoge Dreef
-> D-buurt met oplopend maaiveld naar de Dreef

 
 Maquette E-buurt

 

-> Maquette E-buurt

 

Projectgegevens:

Stedenbouwkundig plan, advisering en studies

Looptijd: 2010-2011

Samenwerking project: In dienst van Urbis Bureau voor Stadsontwerp. Met Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, AM vastgoed en Rochdale.